KZT

KZT用于在腔体内移动活塞和杆。 导向效果好,可随时吸收径向力,防止腔体内金属与金属的接触,减少摩擦。

关注我:

基本介绍
技术参数
  • 最大速度:5 m/ s
  • 最大压力:-
  • 温度范围:-
  • 材料:填充聚四氟乙烯

规格表:

名称 D d h H
KZT   74 4 4.1
KZT 80 72 4 4.1
KZT 85 79 4 4.1
KZT 85 77 4 4.1
KZT 90 84 4 4.1
KZT 90 82 4 4.1
KZT 95 87 4 4.1
KZT 100 94 4 4.1
KZT 100 92 4 4.1
KZT 80 72 6.1 6.2
KZT 85 77 6.1 6.2
KZT 90 82 6.1 6.2
KZT 95 87 6.1 6.2
KZT 100 92 6.1 6.2
KZT 105 97 6.1 6.2
KZT 110 102 6.1 6.2
KZT 115 107 6.1 6.2
KZT 120 112 6.1 6.2
KZT 125 117 6.1 6.2
KZT 130 122 6.1 6.2
KZT 135 127 6.1 6.2
KZT 140 132 6.1 6.2
KZT 145 137 6.1 6.2
KZT 150 142 6.1 6.2
KZT 160 152 6.1 6.2
KZT 165 157 6.1 6.2
KZT 170 162 6.1 6.2
KZT 175 167 6.1 6.2
KZT 100 92 9.5 9.7
KZT 105 97 9.5 9.7
KZT 110 102 9.5 9.7
KZT 115 107 9.5 9.7
KZT 120 112 9.5 9.7
KZT 125 117 9.5 9.7
KZT 130 122 9.5 9.7
KZT 135 127 9.5 9.7
KZT 140 132 9.5 9.7
KZT 145 137 9.5 9.7
KZT 150 142 9.5 9.7
KZT 160 152 9.5 9.7
KZT 165 157 9.5 9.7
KZT 170 162 9.5 9.7
KZT 175 167 9.5 9.7
KZT 180 172 9.5 9.7
KZT 190 182 9.5 9.7
KZT 200 192 9.5 9.7
KZT 210 202 9.5 9.7
KZT 215 207 9.5 9.7
KZT 225 217 9.5 9.7
KZT 80 72 14.8 15
KZT 85 77 14.8 15
KZT 90 82 14.8 15
KZT 95 87 14.8 15
KZT 100 92 14.8 15
KZT 105 97 14.8 15
KZT 110 102 14.8 15
KZT 115 107 14.8 15
KZT 120 112 14.8 15

发送信息

如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

Hot Search Terms